Det här är Midsommarkransens gymnasium

På Midsommarkransens gymnasium möter du verkligheten och skapar din egen framtid. Vi finns för att ge dig ökade kunskaper och för att hjälpa dig att hitta dig själv och din väg framåt i livet.

 

Vi vill ge dig en spännande tid fylld av kunskap, nya vänner och ett stärkt självförtroende. Vi tror att gymnasietiden är viktig i sig - den ska vara fylld av kunskaper som ska kunna användas senare men det är också tre år som du ska minnas med glädje.

Idrottsprofil

Midsommarkransens gymnasium är en skola med känd idrottsprofil. 

Förutom nationella idrottsutbildningar kan du som är aktiv i en sport kombinera din träning med studier hos oss.

Midsommarkransens anpassade gymnasieskola

Hälsa, vård och omsorg på Midsommarkransens gymnasium är en anpassad utbildning för dig som vill arbeta med människor i olika åldrar.

Trivsel och likabehandling

Det är allas gemensamma ansvar att arbeta förebyggande och att motverka mobbning, diskriminering och utanförskap. Det är något som ska ingå naturligt i allas vårt dagliga liv och vi tror därför att den största skillnaden görs i det "lilla" - genom att vi alltid påminner varandra om vikten av empati, respekt och hänsyn till varandra.

Likabehandlingsgruppen har ett särskilt ansvar för att hålla detta arbete levande. I gruppen ingår representanter från alla arbetslag, från elevhälsan samt skolledning. Gruppen arbetar nära skolans elevskyddsombud.

Elevskyddsombud

 • utses och utbildas varje år
 • har koll på stämningen i klassen
 • bevakar elevernas arbetsmiljö tillsammans med skolans personal
 • har regelbundna träffar med skolans kuratorer
 • representerar skolans samtliga program.

Du som vill vara med och påverka skolans utveckling eller arrangera aktiviteter kan till exempel göra det genom att bli elevskyddsombud eller gå med i skolans elevråd.

Lokaler

Midsommarkransens gymnasium har

 • ljushall
 • bildsal
 • kafé
 • gym
 • idrottssal
 • laborationssalar
 • skolbibliotek.

Kaféet i ljushallen

Kaféet är en naturlig mötesplats på skolan. Här kan du köpa mellanmål, smörgåsar och drycker. Vi driver en nyttig profil i vårt kafé, därför säljer vi inte läsk eller godis.

I kaféet kan du utöver att fika också låna sällskapsspel och bollar för aktiva raster mellan lektionerna.

Kaféet drivs i egen regi med anställd personal.

Öppettider: måndag–fredag, lunchstängt klockan 11.00–11.30

Ljushallen

Ljushallen används för utställningar och aktiviteter i samband med temadagar och högtider under läsåret. Målsättningen är att skapa en frizon på skolan, men med möjlighet till vuxenkontakt för den som vill.

Skolmåltider

På Midsommarkransens serveras lunch lagad av skolans egen kock.

Internationellt utbyte

Söker du till ett av våra yrkesprogram kan du göra din praktik utomlands.

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar förebyggande. De hjälper dig att nå undervisningens mål och underlättar för dig att lära och utvecklas. 

Här finns

 • skolkurator
 • skolsköterska
 • speciallärare/specialpedagog
 • studie- och yrkesvägledare.

Uppdragsutbildning

 • Söker du efter uppdragsutbildning för barnskötare? Midsommarkransens gymnasium anordnar uppdragsutbildning i Stockholms stad.

Uppdaterad