Skolbiblioteket

Hit kommer du som behöver studera i lugn och ro, söka information eller bara läsa för nöjes skull. Koppla av, koncentrera dig, studera enskilt eller möt andra för grupparbete.

Biblioteket ligger centralt placerat i skolan med igång från ljushallen och rymmer cirka 50 studieplatser. 

Här finns

  • skön- och facklitteratur
  • tidskrifter
  • självbetjäningsdator för boklån, återlämning och sökning i bibliotekskatalogen
  • en heltidsanställd skolbibliotekarie.

Informationssökning

Du får hjälp att hitta den information du söker. Förutom tryckt litteratur, tidningar och tidskrifter kan du söka i olika databaser. Här finns faktaböcker på både svenska och engelska.

Extra stöd i läsningen

Alla läromedel finns som ljudböcker. Har du lässvårigheter kan du också låna inläst skönlitteratur.

Skolbibliotekarien som resurs i ditt lärande

Skolbibliotekarien har ett pedagogiskt uppdrag.  En skolbibliotekarie håller lektioner om informationssökning och stöttar i läs- och språkkunnighet. Biblioteket är mer än bara en lokal med böcker - vi är en del av din skolgång.

Uppdaterad