Egen idrott

Idrottsprofil egen idrott är för dig som vill studera och fortsätta satsa på din idrott. Tränar du e-sport, simning, ishockey eller annan idrott anpassar vi ditt schema för det program du söker till.

På profilen egen idrott läser du det program du sökt till och fortsätter att träna som tidigare i ditt lag och förening.

Du fördjupar dina kunskaper om din träning i det individuella valet genom att läsa

 • Idrott och hälsa 1 - specialisering, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 2 - specialisering, 100 poäng

Träna på skoltid

 På skoltid tränar du tillsammans med andra idrottare. I träningen fokuserar du på att utveckla din fysiska förmåga.

I årskurs 1 ingår en teoretisk utbildning i

 • träningslära
 • kost
 • anatomi
 • idrottspsykologi
 • andra viktiga delar för att du ska utvecklas inom din idrott. 

Träningstillfällen

Årskurs 1

 • Ett gemensamt träningspass.
 • Ett morgonpass för egen träning.
 • Eventuellt ett pass till för egen träning.

Årskurs 2

 • Ett teoripass.
 • Ett gemensamt träningspass.
 • Ett pass för egen träning.

Årskurs 3

 • Ett gemensamt träningspass.
 • Ett morgonpass för egen träning.
 • Eventuellt ett pass till för egen träning.

Du får stöd för att lyckas

Vi stöttar dig i din idrottssatsning och ger dig rätt förutsättningar att lyckas, både i din idrott och i skolan. Missar du undervisning på grund av träning eller tävling har vi resurser för att hjälpa dig att skriva prov eller att studera vid andra tillfällen.

Uppdaterad