Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med insatser för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan omfattar

  • medicinska insatser
  • psykologiska insatser
  • psykosociala insatser
  • specialpedagogiska insatser.

Skolsköterska

Muska Lindqvist

Telefon
Telefon 08-508 402 31
E-post
E-post muska.lindqvist@edu.stockholm.se

Speciallärare/Yrkeslärare

Amna Dzevlan

Telefon
Telefon 076-120 11 64
E-post
E-post amna.dzevlan@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Silja Gustafsson

Telefon
Telefon 076-12 33 363
E-post
E-post silja.gustafsson@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Susanne Larsson

Telefon
Telefon 076-825 32 02
E-post
E-post susanne.larsson@edu.stockholm.se

Uppdaterad