Elevhälsa

Elevhälsan arbetar förebyggande och medicinskt.

Skolsköterska

Maria Öhrman Dahlgren

Telefon
Telefon 08-508 402 31
E-post
E-post maria.ohrman-dahlgren@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Muska Lindqvist

Telefon
Telefon 08-508 402 31
E-post
E-post muska.lindqvist@edu.stockholm.se

Uppdaterad