Inriktning beteendevetenskap

Vad innebär det att vara människa och hur går det till när vi skapar oss en identitet? Hur formas vi av samhället? Hur ser andra människors livsvillkor ut i andra delar av världen och hur påverkas vi av globaliseringen?

Är du intresserad av dessa frågor är inriktning beteendevetenskap det självklara valet för dig.

Du får

  • kunskap i vad som formar och påverkar oss människor
  • fördjupa dig i ämnen som psykologi, filosofi, sociologi
  • kunskap om ledarskap och organisation, kommunikation och kriminologi
  • en inblick i och insikt om sociala sammanhang och människors olika levnadsmiljöer.

Internationella kontakter

Genom våra kontakter med Euroschool och andra europeiska projekt, får du samarbeta med flera europeiska skolor kring demokrati- och kulturfrågor. Med studiebesök och inbjudna föreläsare får du kontakt med arbetslivet och högskolor.

Praktik

Du har en en veckas praktik hos ett företag eller organisation som anknyter till din utbildning.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Filosofi 1, 50 poäng
  • Humanistisk samhällsvetenskaplig specialisering (kriminologi), 100 poäng
  • Psykologi 1, 50 poäng
  • Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng

Poängplan


Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2023: Samhällsvetenskapligt program, beteende, Midsommarkransens gymnasium (pdf)

Efter din gymnasieutbildning är du väl förberedd inför universitets- och högskolestudier. Inriktning beteendevetenskap är för dig som vill göra skillnad i framtiden och vara med om att skapa ett mänskligare samhälle.

Uppdaterad