Profil ledarskap

Har du ett intresse för idrott, hälsa och ledarskap? Väljer du profil ledarskap lär du dig hur du engagerar, motiverar och utvecklar grupper och individer.

Med friluftsliv som metod för att fördjupa kunskap och förståelse lär du hur grupprocesser fungerar i praktiken. Till exempel hur du agerar när du möter nya utmaningar tillsammans med gruppen. Om du i framtiden är intresserad av att jobba som idrottslärare, sjukgymnast eller med att leda grupper kan detta vara inriktningen för dig.

Jag valde sam/beteende för jag vill utvecklas som ledare men även ha en bra grund för min utbildning senare i livet.

Viktor, sam/beteende NIU

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng
  • Naturkunskap 2, 100 poäng
  • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2023: Samhällsvetenskapligt program, beteende - profil ledarskap, Midsommarkransens gymnasium (pdf)

Karaktäristiska kurser för profilen är

  • ledarskap och organisation
  • pedagogiskt ledarskap
  • idrott och hälsa
  • humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
  • kommunikation
  • träningslära
  • psykologi.

Arbetssätt

Vi arbetar tvärvetenskapligt så att du tydligt ser den röda tråden i utbildningen och får en känsla av sammanhang. Här får du möjlighet att använda dina kunskaper om ledarskap och gruppsykologi i övningar och examinationer. 

Uppdaterad