Profil ledarskap

Har du ett intresse för idrott, hälsa och ledarskap? Väljer du profil ledarskap lär du dig hur du engagerar, motiverar och utvecklar grupper och individer.

Människor med goda ledaregenskaper kommer att bli framgångsrika i morgondagens samhälle. Med ledarskapsinriktningen får du en gedigen utbildning med fokus på din egen utveckling som en framtida ledare. Inom ledarskapsinriktningen använder vi bland annat friluftsliv och temadagar med olika samarbetspartners för att fördjupa kunskap och förståelse om hur grupprocesser och ledarskap fungerar i praktiken.

Programmet ger en stabil grund för högskolestudier. Dessutom ingår naturkunskap 2 i programmet som ger behörighet till en större bredd på högskolan än samhällsprogrammet generellt ger.

Programfördjupningskurser 300 poäng

 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng
 • Naturkunskap 2, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2023: Samhällsvetenskapligt program, beteende - profil ledarskap, Midsommarkransens gymnasium (pdf)

Karaktäristiska kurser för profilen är

 • ledarskap och organisation
 • naturkunskap 2
 • psykologi
 • kommunikation
 • idrott och hälsa
 • pedagogiskt ledarskap
 • träningslära
 • humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering.

Arbetssätt

Vi arbetar ämnesövergripande för att öka förståelsen för olika samhälleliga fenomen. Ledarskapsprogrammet erbjuder en sammanhållen utbildning genom en kombination av teoretisk undervisning och praktiska övningar. Examinationerna sker i olika former. I årskurs 1 får du uppleva, i årskurs 2 ska du leda och i årskurs 3 ska du lära andra att leda.

Uppdaterad