Inriktning fritid och hälsa

Tycker du det är viktigt med träning, kost och friskvård? På inriktningen för fritid och hälsa utvecklar du din förmåga att leda människor i alla åldrar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

På inriktningen för fritid och hälsa får du

 • lära dig om fritid, hälsa, kost och friskvård
 • träna på vanliga uppgifter på fritids- och friskvårdsanläggningar
 • träna på att möta kunder
 • lära dig om hur du planerar och marknadsför en fritids- eller friskvårdsanläggning
 • lära dig om fritidens och idrottens betydelse för människors hälsa, lärande och växande.

Arbetsplatsförlagt lärande

Du har praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL) under 15 veckor. Då utvecklar du dina yrkeskunskaper och bygger din yrkesidentitet. Du gör din praktik på gym, idrottsklubbar, fritids- och sportanläggningar eller badhus. Du kan också göra APL som fritidsledare.

Genom det arbetsplatsförlagda lärandet får du ett brett kontaktnät och värdefulla referenser för ditt framtida yrkesliv.

Programfördjupningskurser 600 poäng

 • Träningslära 1, 100 poäng
 • Träningslära 2, 100 poäng
 • Mental träning, 100 poäng
 • Aktivitetsledarskap, 100 poäng
 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Kost och hälsa, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2024: Barn- och fritidsprogrammet, fritid och hälsa, Midsommarkransens gymnasium (pdf)

Uppdaterad