Inriktning fritid och hälsa

Du utvecklar din förmåga att möta och pedagogiskt leda människor i alla åldrar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

Du får

 • lära dig om fritid, hälsa och friskvård
 • träna på vanliga uppgifter på fritids- och friskvårdsanläggningar
 • träna på att möta kunder
 • lära dig om hur du planerar och marknadsför en fritids- eller friskvårdsanläggning
 • lära dig om fritidens och idrottens betydelse för människors hälsa, lärande och växande.

Under utbildningen fördjupar du dig inom kost och hälsa.

Inriktningen kan leda till jobb som personlig tränare, idrottsledare eller personal på idrotts- och fritidsanläggningar.

Praktik

Du har praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL) under 15 veckor. Då utvecklar du dina yrkeskunskaper och bygger din yrkesidentitet.

Du gör din praktik på gym, idrottsklubbar, fritids- och sportanläggningar eller badhus. Du kan också göra APL som fritidsledare.

Genom det arbetsplatsförlagda lärandet får du ett brett kontaktnät och värdefulla referenser för ditt framtida yrkesliv.

Programfördjupningskurser 600 poäng

 • Träningslära 1, 100 poäng
 • Träningslära 2, 100 poäng
 • Mental träning, 100 poäng
 • Aktivitetsledarskap, 100 poäng
 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Kost och hälsa, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2023: Barn- och fritidsprogrammet, fritid och hälsa, Midsommarkransens gymnasium (pdf, 322 kB, nytt fönster)

Uppdaterad