Barn- och fritidsprogrammet

Är du intresserad av sport och hälsa? Vill du vill jobba med barn och ungdomar eller som personlig tränare? Barn- och fritidsprogrammet ger dig jobb efter examen.

Barn- och fritidsprogrammet är för dig som är intresserad av kommunikation och ledarskap i en pedagogiskt vägledande roll. 

Internationella utbyten

Vill du lära mer om hur man arbetar i andra länder? Du kan söka praktikplats genom ett utbytesprogram.

Inriktning pedagogiskt och socialt arbete

Du lär dig möta, hjälpa och stödja barn och ungdomar i deras lärande och utveckling.

Du får verktyg som du har nytta av i ditt arbete som att

 • hantera och arbeta med digitala verktyg
 • arbeta ämnesintegrerat i grupp
 • arbeta kreativt och med estetiska uttryck
 • arbeta med hälsofrämjande projekt och din egen hälsa
 • analysera och diskutera begrepp som kultur och etnicitet.

Praktik

På din praktik utvecklar du dina yrkeskunskaper och bygger din yrkesidentitet. Din praktikplats är i en av de fyra stadsdelar vars förskolor och skolor vi samarbetar med.

Målsättningen är att du ska ha en och samma APL-plats och handledare under dina tre studieår. Med fler handledare på samma förskola kan du, dina kamrater och handledare diskutera olika saker tillsammans och lära av varandra.

Du har 15 veckors arbetsplats förlagt lärande under dina tre år. Onsdag-fredag är du på din praktikplats.

Dessutom auskulterar du under en vecka redan första terminen i årskurs 1. I årskurs 3 gör du ditt gymnasiearbete under två veckor.

Programfördjupningskurser 600 poäng

 • Digitalt skapande 1, 100 poäng
 • Skapande verksamhet, 100 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Barns lärande och växande, 100 poäng
 • Aktivitetsledarskap (ATL), 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2023: Barn- och fritidsprogrammet, pedagogiskt och socialt arbete, Midsommarkransens gymnasium (pdf, 318 kB, nytt fönster)

Inriktning fritid och hälsa

På inriktning fritid och hälsa utvecklar du utvecklar din förmåga att möta och pedagogiskt leda människor i alla åldrar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

Du får

 • lära dig om fritid, hälsa och friskvård
 • träna på vanliga uppgifter på fritids- och friskvårdsanläggningar
 • träna på att möta kunder
 • lära dig om hur du planerar och marknadsför en fritids- eller friskvårdsanläggning
 • lära dig om fritidens och idrottens betydelse för människors hälsa, lärande och växande.

Under utbildningen fördjupar du dig inom kost och hälsa.

Inriktningen kan leda till jobb som personlig tränare, idrottsledare eller personal på idrotts- och fritidsanläggningar.

Praktik

Du har praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL) under 15 veckor. Då utvecklar du dina yrkeskunskaper och bygger din yrkesidentitet.

Du gör din praktik på gym, idrottsklubbar, fritids- och sportanläggningar eller badhus. Du kan också göra APL som fritidsledare.

Genom det arbetsplatsförlagda lärandet får du ett brett kontaktnät och värdefulla referenser för ditt framtida yrkesliv.

Programfördjupningskurser 600 poäng

 • Träningslära 1, 100 poäng
 • Träningslära 2, 100 poäng
 • Mental träning, 100 poäng
 • Aktivitetsledarskap, 100 poäng
 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Kost och hälsa, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2023: Barn- och fritidsprogrammet, fritid och hälsa, Midsommarkransens gymnasium (pdf, 322 kB, nytt fönster)

 

 

Uppdaterad