Hälsa, vård och omsorg

Hälsa, vård och omsorg på Midsommarkransens gymnasium är en anpassad utbildning för dig som vill arbeta med människor i olika åldrar.

Utbildningen förbereder dig för

 • ett arbete med barn och kunskap i barnets utveckling
 • ett arbete med äldre och den vård de behöver
 • ett hälsosamt liv
 • ett aktivt friluftsliv.

Programmets innehåll

Skoltiden är viktig i sig – den ska vara fylld av kunskaper som du ska kunna använda senare. Det är också fyra år som du ska minnas med glädje.

Lärande på en arbetsplats

Du får använda det du lärt på en riktig arbetsplats. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du har arbetsplatsförlagt lärande under minst 22 veckor.

Du gör ditt arbetsplatsförlagda lärande på arbetsplatser där man arbetar med människor. Det kan vara

 • förskola
 • grundskola
 • assistans
 • hemtjänst
 • äldreboende.

Arbetsplatserna är noga utvalda. Du har en handledare som hjälper dig tillrätta på din APL-plats. Under ditt arbetsplatsförlagda lärande får du besök av skolans personal. Detta blir ditt första kliv ut i arbetslivet.

Du har arbetsplatsförlagt lärande både under höst- och vårterminer under dina fyra år.

Efter att du tagit studenten

I årskurs 3 bjuder vi dig och dina vårdnadshavare till ett möte. Tillsammans planerar vi vilka aktiviteter, alternativ och stöd som finns efter du slutat hos oss. Det gör vi tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen. 

Programfördjupningskurser (700 poäng)

 • Barnet i förskolan 1, 100 poäng
 • Digital kompetens, 100 poäng
 • Friluftsliv, 100 poäng
 • Hem- och konsumentkunskap 1, 100 poäng
 • Service och bemötande 2, 100 poäng
 • Skapande verksamhet i förskolan, 100 poäng
 • Vård och omsorg 2, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022–2023, Programmet för hälsa, vård och omsorg, Midsommarkransens gymnasium (pdf)

 

Uppdaterad