Kvinna står bakom en disk och ler.

Yrkesintroduktion

Är du intresserad av ett yrke inom barnomsorg eller fritidshem? På yrkesintroduktion med inriktning mot barn- och fritidsprogrammet kan du läsa in de ämnen du behöver för att studera vidare mot ett barnskötaryrke. Du kan också börja jobba direkt efter utbildningen.

När du fått din plats på Midsommarkransens gymnasium träffas vi och skapar tillsammans med dig din individuella studieplan som utgår från dina behov och mål med studierna. Den individuella studieplanen styr ditt schema. Du läser på heltid och får tillgång till många verktyg som hjälper dig att utveckla dina kunskaper.

Den individuella studieplanen kan komma att ändras under året beroende på om du vill justera dina mål med utbildningen.

Yrkesintroduktion på Midsommarkransens gymnasium


Här hos oss får du

 • Skolverkets yrkespaket
 • arbetsplatsförlagt lärande och praktik
 • erfarna och rutinerade lärare med vana att arbeta med introduktionsprogrammet.

Arbetsplatsförlagt lärande och praktik

Utbildningen innehåller en del arbetsplatsförlagt lärande och praktik, APL, där du får möjlighet att etablera kontakt på arbetsmarknaden. Du får göra din praktik på förskola eller fritidsklubb på grundskola. Du gör minst 5 veckors APL under ett år. Studie- och yrkesvägledare ger dig individuell vägledning under utbildningen.

Lokaler
Midsommarkransens gymnasium är en skola med både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Det finns även en anpassad gymnasieskola i skolhuset. Du kommer ha din undervisning i ett hemklassrum där du och dina klasskamrater möter samma personal varje dag.

Våra lokaler är nyrenoverade och det finns tillgång till mindre rum i klassrummen för dig som behöver kunna sitta enskilt under dagen. Lokalerna är placerade avskilt i skolhuset men nära till skolans ljushall med kafé och uppehållsyta.

En vanlig dag

Lektionerna börjar klockan 09.00 varje dag. Du har ett sammanhållet schema utan håltimmar. Yrkeskurserna läser du framför allt under sammanhängande yrkesdagar för att kunna fördjupa dig i ämnet och kunna göra utflykter och studiebesök.

Ämnen och kurser du kan studera

Här finns både grundskoleämnen och gymnasiekurser som kan ingå i din studieplan

 • svenska (grund och gy)
 • engelska (grund och gy)
 • matematik (grund och gy)
 • idrott och hälsa (grund och gy)
 • yrkeskurser.

Fler ämnen:

 • Barns lärande och växande
 • Aktivitetsledarskap
 • Fritids- och idrottskunskap
 • Pedagogiskt arbete
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Socialt arbete 1
 • Specialpedagogik 1

Nästa steg

Efter utbildningen kan du söka jobb inom förskola eller studera vidare till barnskötare.

Uppdaterad