Två elever tittar i dator

Individuellt alternativ

Programmet är för dig som behöver extra stöd att läsa in de ämnen du behöver för att komma vidare i studier. I en mindre undervisningsgrupp med lugn studiemiljö anpassar vi utbildningen efter dina behov.

När du fått din plats träffas vi och skapar tillsammans med dig din individuella studieplan som utgår från dina behov och mål med studierna. Den individuella studieplanen styr ditt schema. Du läser på heltid och får tillgång till många verktyg som hjälper dig att utveckla dina kunskaper.

Den individuella studieplanen kan komma att ändras under året beroende på om du vill justera dina mål med utbildningen.

Individuellt alternativ på Midsommarkransens gymnasium

När du går individuellt alternativ hos oss kommer du få mycket stöd och anpassning av dina studier. Du kommer vara i en mindre undervisningsgrupp med lugn studiemiljö där undervisningen anpassas efter gruppens behov.

Du får också

 • tillgång till specialpedagog och speciallärare
 • elevassistent om du behöver
 • rutinerade och erfarna lärare med vana att jobba mot introduktionsprogrammen

Lokaler 

Midsommarkransens gymnasium är en skola med både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Det finns även en anpassad gymnasieskola i skolhuset. Du kommer ha din undervisning i ett hemklassrum där du och dina klasskamrater möter samma personal varje dag.

Våra lokaler är nyrenoverade och det finns tillgång till mindre rum i klassrummen för dig som behöver kunna sitta enskilt under dagen. Lokalerna är placerade avskilt i skolhuset men nära till skolans ljushall med kafé och uppehållsyta

Här finns också

 • skolbibliotek
 • matsal
 • kafé
 • elevvärd
 • fullt utbyggd elevhälsa med samtliga professioner.

En vanlig dag

Du kommer att ha sammanhängande skoldagar, utan håltimmar.

 • Undervisningen börjar klockan 9.00 varje dag.
 • Under förmiddagarna läser du framför allt matematik, engelska och svenska.
 • Varje lektionspass är 45 minuter.

Om du redan har betyg i matematik, engelska och svenska kan du få stöd och förbättra din studieteknik på dessa tider.

 • Vi lagar vår mat själva på skolan för att garantera att den är god och näringsrik.
 • Efter lunch läser du antingen samhällsämnen eller naturämnen.
 • En dag i veckan har du idrott och hälsa.
 • Dagen slutar lite olika tider beroende på din individuella studieplan
 • Möjlighet till stödundervisning eller motivationsskapande verksamhet på eftermiddagarna.

Ämnen och kurser du kan studera

Här finns både grundskoleämnen och gymnasiekurser som kan ingå i din studieplan:

 • Svenska och svenska som andraspråk (grund)
 • Engelska (grund)
 • Matematik (grund)
 • Idrott och hälsa (grund och gy)
 • Historia (grund)
 • Religion (grund)
 • Samhällskunskap (grund)
 • Biologi (grund)

Gymnasiekurser i ovanstående ämnen kan förekomma efter samråd med lärare och skolledning

Nästa steg 

Dina mål med utbildningen avgör om du ska läsa hos oss i ett, två eller tre år. Din individuella studieplan följs löpande upp av dina lärare, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Om du har som mål att bli behörig till ett nationellt program får du hjälp med att söka dig vidare när du har uppnått dina mål.

Uppdaterad