Kvinna och tre barn har roligt med såpbubblor.

Inriktning pedagogiskt och socialt arbete

Du lär dig möta, hjälpa och stödja barn och ungdomar i deras lärande och utveckling.

Du får verktyg som du har nytta av i ditt arbete som att

 • hantera och arbeta med digitala verktyg
 • arbeta ämnesintegrerat i grupp
 • arbeta kreativt och med estetiska uttryck
 • arbeta med hälsofrämjande projekt och din egen hälsa
 • analysera och diskutera begrepp som kultur och etnicitet.

Arbetsplatsförlagt lärande

Du har 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, under dina tre år. Onsdag-fredag är du på en av de förskolor och skolor som vi samarbetar med.

Målsättningen är att du ska ha en och samma APL-plats och handledare under dina tre studieår. Med fler handledare på samma förskola kan du, dina kamrater och handledare diskutera olika saker tillsammans och lära av varandra.

På din praktik utvecklar du dina yrkeskunskaper och bygger din yrkesidentitet. 

Dessutom auskulterar du under en vecka redan första terminen i årskurs 1. I årskurs 3 gör du ditt gymnasiearbete under två veckor.

Programfördjupningskurser 600 poäng

 • Digitalt skapande 1, 100 poäng
 • Skapande verksamhet, 100 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Barns lärande och växande, 100 poäng
 • Aktivitetsledarskap (ATL), 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2024: Barn- och fritidsprogrammet, pedagogiskt och socialt arbete, Midsommarkransens gymnasium (pdf)

Uppdaterad